Peuterspeelzalen Ameland

Onder de Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland vallen twee peuterspeelzalen, waarvan één in Hollum en één in Nes. Het belangrijkste doel van de peuterspeelzaal is om kinderen vanaf ongeveer 2½ tot 4 jaar in contact te brengen met leeftijdsgenootjes. De peuterspeelzaal is een sociale ontmoetingsplaats voor kinderen van deze leeftijd, waar hen allerlei ontplooiingskansen worden geboden.

Contributie:
De contributie voor de peuterspeelzaal bedraagt € 45,00 per maand voor twee ochtenden in de week. De komende jaren zal dit gefaseerd omhoog gaan.
Wij willen u vragen om hiervoor een machtiging voor automatische incasso in te vullen, zodat wij maandelijks de bijdrage kunnen incasseren.

Print daarvoor deze machtiging uit, vul het in en lever het bij ons in. Wel even ondertekenen en vergeet niet de datum in te vullen!

Wilt u geen gebruik maken van automatische incasso dan kunt u per kwartaal betalen door middel van een door ons toegestuurde factuur. Hierbij wordt u per factuur € 4,50 administratiekosten in rekening gebracht.

De kleine vakanties moeten worden doorbetaald m.u.v juli.

Opgeven:
Opgeven kan vanaf 1 jaar. De gewenste datum van komst is een richtlijn en geen garantie dat het kind geplaatst wordt. De peuterleidsters behouden zich het recht om peuters er tussen te plaatsen.
Opgeven kan via het online inschrijfformulier. Na ontvangst van uw inschrijving nemen wij contact met u op.

U krijgt voortijdig bericht wanneer uw kind geplaatst wordt en in welke groep. De peuterleidster neemt dan zelf contact met u op.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Een CJG is een samenwerking tussen organisaties rond jeugd. Hierbij zijn de peuter-speelzaal en de kinderopvang ook betrokken. Door het vormen van een CJG wordt een sluitende keten rond jeugd gerealiseerd van 0 tot 23 jaar. Het CJG is ook een inlooppunt voor gezinnen. Ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar kunnen hier terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien.
Het CJC voor Ameland is gevestigd op het gemeentehuis. Onze organisatie is partner van het CJG. Met al uw vragen over opvoeden kunt u ook bij de peuterspeelzaalleidsters terecht. Zo nodig geven zij u advies of verwijzen u door. Kijk voor uitvoerige informatie over het CJG op www.cjgameland.nl

Informatiefolders
U kunt HIER de algemene informatiefolder lezen
U kunt HIER de infobrief over leerlingvolgsysteem "KIJK" lezen

Algemene voorwaarden

Beleidsplan
U kunt HIER het volledige beleidsplan lezen

Protocollen
- Klachtenregeling
- Vrijwilligersbeleid
- Handleiding meldcode kindermishandeling
- Inspectierapport PSZ Ons Hol
- Inspectierapport PSZ De Toel
- Protocol extreem slecht weer

Leidsters:

Jacqueline Visser-Oud

tel. 06-30796612

Lia Rippen

tel. 0519701285

Liesbeth Faber-Spoelstra

tel. 0519554088

Andrea Kienstra

tel. 06-52306515