Ga naar hoofdinhoud

Kinder- en peuteropvang

Wij verzorgen zowel de Kinder- als peuteropvang hieronder vindt u alle mogelijkheden.

Peuteropvang Ameland

Onder de Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland valt de peuteropvang, waarvan één in Hollum en één in Nes. Het belangrijkste doel van de peuteropvang is om kinderen vanaf 2 tot 4 jaar in contact te brengen met leeftijdsgenootjes. Peuters maken een enorme ontwikkeling door. De peuteropvang is een sociale ontmoetingsplaats voor kinderen van deze leeftijd, waar ze samen ontdekken, spelen en leren. Spelenderwijs stimuleren wij de ontwikkeling en bereiden de kinderen voor op een goede start op de basisschool. Wij werken dan ook samen met de basisscholen op het eiland om een goede doorgaande (leer)lijn te bieden.

Openingstijden:
De peuteropvang in Nes is geopend op maandag/donderdag en dinsdag voor de 3+ groep. In Hollum op maandag/woensdag en dinsdag/donderdag en vrijdag voor de 3+ groep. In Hollum is de combinatie met opvang op het Kinderdagverblijf mogelijk. Let op: dit is alleen in de ochtend van 8.15 tot 11.45.

Kosten:
Omdat de peuteropvang onder de Wet Kinderopvang valt, komen werkende ouders in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kinderopvangtoeslag. Ouders die niet in aanmerking komen, bijvoorbeeld als één of geen van de ouders werkt, kunnen een beroep doen op een vergelijkbare toeslag van de gemeente Ameland. Die regeling gaat in als kinderen 2 jaar zijn.

Opgeven:
Opgeven kan vanaf 1 jaar. De gewenste datum van komst is een richtlijn en geen garantie dat het kind geplaatst wordt. De Stichting behoudt zich het recht om peuters er tussen te plaatsen.

VVE:
Op de peuteropvang bieden wij Vroeg Voorschoolse Educatie. Wij stimuleren uw kind spelenderwijs in de ontwikkeling en volgen de ontwikkeling middels het kindvolgsysteem KIJK, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie. Onze pedagogische medewerkers zullen bevindingen met de ouders/verzorgers bespreken. Bij eventuele achterstand in de taal, ontwikkeling of andere situaties heeft kind mogelijk recht op extra ochtenden, te ondersteuning van deze ontwikkelingen. Deze VVE indicatie wordt beoordeelt en gegeven door het consulatie bureau. De gemeente Ameland draagt dan zorg voor de kosten van de extra ochtenden.

Bekijk onze brochure

Team

Pedagogisch medewerkers Hollum:
Jacqueline Visser-Oud
Lia Rippen
Emmy de Boer
Cynthia Brouwer
Liesbeth Faber – Spoelstra

Pedagogisch medewerkers Nes:
Liesbeth Faber-Spoelstra
Andrea Kienstra

Klik hier om je kind in te schrijven

Kinderopvang Eb en Vloed

Kinderdagverblijf Eb en Vloed biedt 51 weken per jaar dagopvang voor kinderen van 6 weken tot vier jaar en voor kinderen van 4 t/m 13 jaar is er buiten– en tussenschoolse opvang.

Wij zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur. (uitgezonderd feestdagen). De week tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn we gesloten. De kinderopvang is ondergebracht in Ontmoetingscentrum Ons Hol in Hollum.

Uw kind is degene om wie het draait bij kinderdagverblijf Eb en Vloed. In samenspraak met u als ouder, verzorgen wij uw kind, stimuleren het in zijn/haar ontwikkeling, in een vast dagritme. Hierbij staat de identiteit van uw kind centraal.
De pedagogisch medewerkers van Eb en Vloed staan voor respect en openheid voor elkaar, persoonlijke communicatie, geborgenheid, veiligheid, en een vertrouwde omgeving, die als een thuis is voor de kinderen, èn voor u als ouder.

Voorschoolse opvang Hollum
Wij bieden voorschoolse opvang voor de schoolgaande kinderen en de kinderen die naar de peuteropvang gaan.

Tussenschoolse opvang
Wij bieden tussenschoolse opvang aan met een lekker broodje en drinken. Wij eten gezamenlijk met de kinderen op onze locatie. De kinderen kunnen daarna even heerlijk spelen binnen of buiten en dan weer fris naar school.

Buitenschoolse opvang
Uw kind kan na schooltijd bij ons spelen, chillen, knutselen of spelletjes doen.
Na school krijgen de kinderen gezamenlijk een koekje en wat drinken en een moment om te vertellen over school, waarna ze lekker hun gang kunnen gaan.
Om 16.30 is er nog een gezamenlijk moment onder het genot van een cracker en drinken. Hierna kunnen de kinderen opgehaald worden.

Lange middag vrij van school?
Ook dit is geen probleem, uw kind kan de gehele middag bij ons terecht.

Vakantieopvang
Uw kind vakantie, maar u zelf niet? Geen nood, ook hier voor hebben we een oplossing. U kunt uw kind gewoon brengen in de vakanties. Voor deze opvang geldt wel een minimale afname van 8 dagdelen per jaar, tegen het daarvoor berekend tarief.

Tarieven

Dagopvang: 6 weken tot 4 jaar
Minimale afname: 1 dag of 2 dagdelen

                                                   2023                           2024
Hele dag = 10,5 uur                € 8,97                         € 9,50
Halve dag = 6,5 uur                € 9,91                         € 10,50
Flexibele dagopvang              € 10,30                       € 10,91
Peuteropvang                         € 8,97                         € 9,50

Buitenschoolse opvang: 4 tot 13 jaar
51 weken pakket:       40 schoolweken, 11 weken vakantie + studiedagen (2x per afname dag)

                                                   2023                           2024
Hele dag = 10,5 uur                € 7,72                         € 8,18
Flexibele BSO                          € 9,55                         € 10,12

Bekijk onze brochure

Team

Pedagogisch medewerkers:
Lia Rippen
Marian Werkman
Eugenie Brandsma
Lisanne Smit
Liesbeth Faber
Andrea Kienstra
Jacqueline Visser
Mirel Oud
Marijke van der Geest
Cynthia Brouwer
Emmy de Boer

Invallers:
Nadine IJnsen
Mariëlle de Boer
Thirza Drost

Stagiair:
Thalisa Veenstra

Wilt u eens een kijkje komen nemen op de locatie?
Belt u dan vooral voor een afspraak.

Kinderdagverblijf Eb en Vloed
Oranjeweg 30
9161 CC Hollum
Tel: 554351 (Ons Hol)
Reg. nr. Landelijk Register KDV: 169741011
Reg. nr. Landelijk Register BSO: 554591856

ebenvloed@scw-ameland.nl

Klik hier om je kind in te schrijven

Belangrijke info

Veiligheidsplan, pedagogisch werkboek
U kunt HIER het volledige beleidsplan veiligheid en gezondheid lezen
U kunt HIER het volledige pedagogisch werkboek lezen

Zoeken